» sümboolika » Massoni sümbolid » Punkt ringi sees

Punkt ringi sees

Punkt ringi sees

Mõnel sümboli kujutisel on paremal täht B ja vasakul täht E. Vabamüürluses on ringi sees olev punkt seotud Püha Ristija Johannesega (B) ja Evangelist Johannesega (E). Need kaks on peamised vabamüürlaste pühakud.

Vabamüürluses sümboliseerib punkt, must täpp ringi keskel, üksikut müürseppa.

Kirjeldatud ring tähistab piiri venna kohustuste vahel Jumala ja inimeste ees. Vabamüürlane peab jääma ringi sisse.

Ta ei tohiks lasta isiklikel soovidel, kirgedel, huvidel ega millelgi muul end eksiteele viia.